Ομάδα Αρχαιολογίας του Τοπίου (ΟΜ.ΑΡ.Τ)

 

 

Το εύρος των δημοσιεύσεων αναφορικά στις έρευνες επιφανείας στην Ελλάδα και την αρχαιολογία του τοπίου, καθώς και η διασπορά τους σε διάφορες μονογραφίες και ακαδημαϊκά περιοδικά, δυσχεραίνει την πρόσβαση και τη χρήση τους από αρχαιολόγους και ενδιαφερόμενους. Προς επίλυση αυτής της κατάστασης, η Ομάδα Αρχαιολογίας του Τοπίου – ΟΜΑΡΤ , ένα επιστημονικό σωματείο που συστήθηκε για την προώθηση της αρχαιολογίας του τοπίου στην Ελλάδα, συνέστησε μια ομάδα εργασίας για την περισυλλογή της δημοσιευμένης βιβλιογραφίας, τη συστηματική της καταγραφή και τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων προσβάσιμης μέσω του διαδικτύου, προκειμένου οι βιβλιογραφικές παραπομπές να διατίθενται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο.

 

 

Ευχαριστίες

Επισκέψεις: