ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ.

 

-Ωρολόγιο  πρόγραμμα τμημάτων:

 

 Α1   Α2    Α3    Α4    Β1   Β2   Β3    Γ1   Γ2   Γ3   Γ4

 

- Ημέρες  και  ώρες  ενημέρωσης  γονέων.

 

- Ενισχυτική Διδασκαλία 2017-2018

 

- Έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης των μαθητών έναντι ιλαράς.