ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ.

 

-    ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

     ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ.

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ:  Α1    Α2     Α3     Β1     Β2    Β3     Β4                                                         

                                                               Γ1     Γ2      Γ3

 

  ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ.