Το Γυμνάσιο Καστριτσίου θα συμμετέχει για 2η χρονιά στο Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοιάζομαι και Δρω που είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Φ13.1/ 163822/Δ2/4-10-2016). Στόχος του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εθελοντισμού και η ανάληψη δράσης αλλά και η αλλαγή στάσης και συμπεριφορών.

Το Πρόγραμμα συντονίζει η κ. Παπαδέλη Μαρία ενώ συμμετέχουν η Διευθύντρια του σχολείου, κ. Σαρμονικά Μαριάνθη, η κ. Σκαρπέλου Σταυρούλα, η κ. Τόκα Κων/να, η κ. Δημητρούκα Θεοδώρα, η κ. Καφέζα Ντίνα και η κ. Τρουμπούνη Ελένη.