Οι γονείς μπορούν να παραλάβουν τους ελέγχους προόδου των μαθητών από την Τετάρτη  14/06/2017 από τις 09:00  και μετά.