Το σχολείο μας

Το Γυμνάσιο Καστριτσίου ιδρύθηκε το 1993. Στην αρχή λειτούργησε με λυκειακές τάξεις, ενώ ανεξάρτητα λειτουργεί από το 1999. Βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών, πίσω από το Γυμναστήριο.

Διευθύντρια του σχολείου είναι η κ. Μαριάνθη Σαρμονικά και υποδιευθυντής ο κ. Χαντζής Ιωάννης. Το δυναμικό του σχολείου αποτελείται από 256 μαθητές οι οποίοι χωρίζονται σε 12 τμήματα, στα οποία διδάσκουν 31 εκπαιδευτικοί.

Υπάρχουν εκτός των αιθουσών διδασκαλίας:

αίθουσα βιβλιοθήκης με 6000 περίπου βιβλία, 

εργαστήριο φυσικής ? χημείας,

εργαστήριο Η/Υ,

εργαστήριο τεχνολογίας,

αίθουσα ξένων γλωσσών και

αίθουσα μουσικής.

Τρεις αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες. Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, αγωγής υγείας και ευρωπαϊκά.