Κανονισμός λειτουργίας

Στην πρώτη μας επικοινωνία σας ενημερώνουμε για μερικά βασικά θέματα της λειτουργίας του σχολείου.

A. Ωράριο Λειτουργίας

8.10-8.55      1η ώρα

9.00-9.45      2η ώρα

9.55-10.40     3η ώρα

10.50-11.35   4η ώρα

11.45-12.25   5η ώρα

12.30-13.10   6η ώρα

13.15-13.55   7η ώρα

Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα στην πρωινή προσευχή, αλλά και στο μάθημά τους μετά από κάθε διάλειμμα. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδός τους στις αίθουσες αν προσέρχονται καθυστερημένοι χωρίς σοβαρό λόγο

B. Κινητά τηλέφωνα 

Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου. Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο υποχρεούται, καθ? όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου, να το έχει εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα του.

Κάθε παρέκκλιση από τα ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α? ) σχολικές κυρώσεις.