Απουσίες

Για κάθε διδακτική ώρα υπολογίζεται μια απουσία. Την ημέρα του σχολικού περιπάτου και των εθνικών εορτών χρεώνονται τόσες απουσίες όσες και οι ώρες του ωρολογίου προγράμματος της ημέρας. Ο μαθητής προάγεται όταν ο αριθμός των απουσιών του είναι: α. 0-64 ή β. 0-114 εάν οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες. Με μεγαλύτερο αριθμό απουσιών ο μαθητής ή παραπέμπεται το Σεπτέμβριο ή απορρίπτεται ανάλογα με τον αριθμό τους, εκτός ειδικών περιπτώσεων.

Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται μόνο από τον κηδεμόνα του μαθητή ο οποίος προσέρχεται ο ίδιος στο σχολείο εντός 10 το πολύ ημερών, μετά την επιστροφή του μαθητή και γίνεται ως εξής: α. απουσίες 1 ή 2 ημερών λόγω ασθένειας ή σοβαρών οικογενειακών λόγων δικαιολογούνται από τον κηδεμόνα με γραπτή δήλωσή του που χορηγεί το σχολείο. Με αυτόν τον τρόπο δικαιολογούνται απουσίες μέχρι 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος. β. Απουσίες πέρα των 2 ημερών λόγω ασθένειας δικαιολογούνται και αυτές από τον κηδεμόνα με την προαναφερθείσα γραπτή δήλωση και πιστοποιητικό γιατρού. Δεν δικαιολογούνται οι μεμονωμένες ή συνεχείς απουσίες σε ώρες του ημερησίου προγράμματος που γίνονται χωρίς την άδεια της Διευθύντριας, καθώς και οι απουσίες από ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο ή αποχή των μαθητών. Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος θα σας ενημερώνει στην αρχή κάθε μήνα με επιστολή αν οι απουσίες του μαθητή υπερβούν τις 30