Βιωματικές δράσεις

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014 και στα πλαίσια εφαρμογής του νέου προγράμματος των Γυμνασίων, υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας Βιωματικές δράσεις στην Α΄τάξη. Πραγματοποιήθηκαν 5 διαφορετικές δράσεις σε ζώνη, ώστε να μπορούν όλοι οι μαθητές της Α΄ τάξης να παρακολουθούν τη δράση της επιλογής τους. Στη συνέχεια κατά το σχολικό έτος 2014-2015, υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας Βιωματικές δράσεις στην Α΄ και τη Β΄ τάξη και πάλι σε ζώνη. Ακολουθώντας το μενού, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις δράσεις αυτές και τα αποτελέσματα που προέκυψαν.